Consilii si Comisii

Consiliul Medical

În baza art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în anul 2019, este organizat şi funcţionează Consiliu Medical din cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” Timişoara cu următoarea componenţă:

Presedinte  Lt. col. Dr. Nicolin Mihaela   Director medical – interimar
Membru Mr. Farmacist Coman Oana   Farmacist şef al secţiei Farmacie
Membru   Dr. Pătraşcu Radu  Medic primar Medic şef Secţie clinică medicină internă
Membru   Dr. Gheorghe Cristian Medic primar Medic şef Secţie chirurgie generală
Membru Prof. univ. Dr. Tatu Fabian Medic primar Medic şef Secţie clinică ortopedie traumatologie
Membru   Dr. Dănescu Mihaela Medic primar Medic şef Secţie anestezie si terapie intensivă
Membru   Dr. Safta Corina Medic primar Medic şef Laborator de analize medicale
Membru   Dr. Sperlea Liana Medic primar Medic şef Laborator radiologie şi imagistică medicală
Membru    Dr. Dressler Octavia Medic primar Serviciul de anatomie patologică
Membru    Dr. Mircea Popa Iulia Medic primar Compartiment primire urgenţe
Membru   Dr. Berceanu Delia Medic primar Compartimentul prevenire si control al infectiilor nosocomiale
Membru  Sg. maj. As. Popa Simona Sanitar principal Secţie chirurgie generală
Secretar Cpt. Dr. Bălan Alina Florina    
Secretar     Scoroşanu Carmen    

Invitati:
Oprican Constantin – Director financiar contabil;
Vandici Dorina – referent de specialitate Compartiment statistica si evaluare medicala;
Maior Molnar Marcel – sef Compartiment statistica si evaluare medicala;
Locotenent colonel Colibasanu Valentin – împuternicit sef ambulatoriu integrat
   


Consiliul ETIC

 

Presedinte   Dr.  Gheorghe Cristian  Șef secţie Chirurgie generală 
Secretar   Dr. Mircea Popa Iulia Medic coordonator  Compartiment primire-urgenţe
Membru permanent Prof. univ.  Dr. Tatu Fabian Medic şef Secţie clinică ortopedie traumatologie
Membru permanent   Dr. Dănescu Mihaela   Medic şef Secţie anestezie si terapie intensivă
Membru permanent   As. Maxa Monica Asistent medical şef  Secţia ATI
Membru permanent   As. Prodan Cristina Asistent medical şef Secţia ortopedie şi traumatologie 
Membru permanent     Gae Claudia Consilier juridic  
Membri supleanţi Asist. univ. Dr. Rădulescu Matilda Medic primar Compartiment prevenire infecţii nosomiale
Membri supleanţi Lt. col. Dr. Nicolin Mihaela   Compartiment Cardiologie
Membri supleanţi   As. Stoian Camelia Asistent medical principal Laboratorul de radiologie
Membri supleanţi Sg.maj. As. Coroboianu Bogdan   Sanitar principal Compartiment primire urgenţe
  Lt. col.   Minca Cristian Șef birou Resurse umane

Responsabil Conisiere Etică
Lt. col. Varga Adriana – a fost desemnată ofiţer responsabil cu consilierea etică pentru cadrele militare şi personalului civil contractual în vederea promovării valorilor etice precum şi a valorilor specifice Armatei României.


Consiliul de administratie

În conformitate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 174 din 02.10.2018 privind numirea membrilor şi membrilor supleanţi în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, la nivelul Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” Timișoara a fost constituit Consiliul de Administraţie, în care au fost desemnaţi următorii:

 

Membrii:    
Lt. col.   Dan Dobre reprezentantul Direcţiei medicale 
Lt. col.   Daniel-Mihail Bivolaru reprezentantul Direcţiei management resurse umane
Cpt.   Diana Elena Adriana Molnar reprezentantul Direcţiei financiar-contabile
Lt. col.   Sorin Ionescu reprezentantul Statului Major al Apărării
Şef lucrări  Dr. Ciprian-Iulian-Alexandru Blidișel reprezentantul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Dr.Victor Babeş” Timişoara
   Dr. Teofil Marchiș reprezentantul Colegiului Medicilor Timiş, cu statut de invitat
  Asist. med. Daniel-Aurelian Ilincariu reprezentantul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, filiala Timiş,
cu statut de invitat
       
Membrii supleanţi:
Col.  Dr. Cătălin Ionuţ Ionescu reprezentantul Direcţiei medicale
Col.   Mihaela Ionescu reprezentantul Direcţiei management resurse umane
Sublocotenent   Alin Teodor Huseraș reprezentantul Direcţiei financiar-contabile
Lt. col. Dr. Radu Tătar reprezentantul Statului Major al Apărării
Şef lucrări Dr. Sorin-Dumitru Ioanovici reprezentantul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Dr.Victor Babeş” Timişoara
  Dr. Cornel Mitroi reprezentantul Colegiului Medicilor Timiş, cu statut de invitat
  Asist. med. Ana Aldea reprezentantul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, filiala Timiş,
cu statut de invitat