CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT AMBULATORIU ,,SFÂNTUL IOSIF CEL NOU” ARAD

La data de 31.05.2018 în baza art. 2 și art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 394/2018 coroborat cu prevederile Anexei la hotărâre, Ambulatoriul de specialitate C.F. Arad s-a transmis din administrația Ministerului Transporturilor/Spitalul Clinic Căi Ferate Timișoara în administrația Ministerului Apărării Naționale/Spitalul Clinic Militar de Urgență “Dr. Victor Popescu” Timișoara.

La data de 27.06.2018 a avut loc activitatea de predare-primire a Ambulatoriului de specialitate C.F. Arad, situat în intravilanul municipiului Arad, b-dul General Vasile Milea, nr. 47, județul Arad, având următoarele caracteristici privind construcția:

 • Anul dării în folosință: 1943;
 • Regim de înălțime – SP+P+2E;
 • Suprafață construită - 320 mp;
 • Suprafață desfășurată - 860 mp;

Clădirea destinată operaționalizării și funcționării Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Arad, aflată într-o stare avansată de degradare, a fost supusă unor lucrări complexe de reparații capitale, reabilitare și amenajare conform standardelor necesare acreditării și funcționării ca facilitate medicală de diagnostic și tratament ambulatoriu. Au fost desfășurate proceduri de achiziții publice pentru dotarea cu mobilier, tehnică și aparatură medicală, tehnică și aparatură de comunicații și informatică. Valoarea totală a investiției a fost de 10.746.393,12 lei, cu fonduri exclusiv de la Ministerul Apărării Naționale.

Centrul medical este destinat acordării asistenţă medicale în regim ambulatoriu pentru personalul activ, în rezervă și în retragere din cadrul structurilor sistemului național de apărare, veterani de război și din teatre de operații și membrii familiilor acestora, dar și persoanelor din afara acestor structuri de pe raza județului Arad.

În cadrul centrului medical sunt disponibile următoarele specialitățile medicale pe care pacienții le pot accesa:

 • - Medicină internă;
 • - Chirurgie generală;
 • - Urologie;
 • - Ortopedie și traumatologie;
 • - Cardiologie;
 • - Oftalmologie;
 • - ORL;
 • - Medicina muncii;
 • - Neurologie;
 • - Psihiatrie;
 • - Dermatovenerologie;
 • - Stomatologie;
 • - Obstetrică-ginecologie;
 • - Pneumologie;
 • - Asistență medicală primară;
 • - Laborator analize medicale;
 • - Laborator radiologie și imagistică medicală;

 

Documente necesare:

 • - Buletin de identitate/Card de identitate
 • - Bilet de trimitere
 • - Card de sanatate

Lista prețurilor pentru consultațiile de specialitate și investigații medicale ce se efectuează în cadrul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Arad se poate găsi aici: Listă prețuri

Drepturile pacientului


În vederea aprecierii îngrijirilor medicale pe care le-aţi primit în Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Arad şi a creşterii calităţii acestora, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a răspunde întrebărilor din chestionarul de mai jos şi de a-l remite unităţii noastre. Aceste chestionare se distribuie la cerere de către personalul medical din cadrul cabinetelor din Ambulatoriu integrat sau se pot descărca de aici: Chestionar satisfacție
Răspundeţi la întrebări bifând varianta care descrie cel mai bine situaţia dumneavoastră.
Nu trebuie să vă semnaţi, acest chestionar este anonim. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor obţinute din prezentul Chestionar se face cu respectarea prevederilor art. 19 (Confidenţialitatea şi securitatea prelucrărilor) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Răspunsurile dvs. sunt importante pentru noi!

După completare, chestionarul se depune într-una din cutiile poştale ale pacientului dispuse pe holul Ambulatoriului integrat al policlinicii, pe care este înscris: „Colectare chestionare de evaluare a satisfacţiei pacienților pentru servicii medicale în Ambulatoriu”.