Comisia de Expertiză Medico-Militara

Comisia de Expertiză Medico-Militara are urmatoarele atributii:

 • Propune tipul de aptitudine pentru indeplinirea serviciului militar (in politie) in sistemul administratiei penitenciare, in conformitate cu criteriile si normele de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se stabileste aptitudinea si incadrarea in grade de invalidate pentru cadrele militare, soldatii si gradatii profesionisti, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 56/2012, denumite in continuare criterii si norme de diagnostic clinic si diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca.
 • Propune si stabileste incadrarea sau neincadrarea in grade de invaliditate
 • Stabileste prelungirea concediului medical peste 90 de zile pana la termenul de 180 de zile in functie de caracterul si evolutia bolii la propunerea medicului specialist sau a presedintelui comisiei de expertiza medico-militara in vederea completarii investigatiilor medicale si recuperarii starii de sanatate. Numarul maxim de zile de concediu medical de recuperare este de 90 de zile.
 • In situatia imposibilitatii prezentarii pacientului la comisie sau cand documentele intocmite de unitate ajung cu intarziere la comisiile de expertiza medico-militare, prelngirea concediului medical peste 90 de zile se poate recomanda si retroactive, dar numai pentru luna in curs sau luna anterioara, dacă documentele au fost prezentate în primele 15 zile ale lunii in curs.
 • De asemenea se poate prelungii Concediul medical retroactiv și pentru persoanele aflate în străinătate pentru tratament și care se află în incapacitate termporară de muncă (în baza actelor doveditoare traduse și autentificate, transmise comisiei în termen de 15 zile de la data revenirii în țara).
 • Formulează propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile în continuarea celor 180 de zile, în situația în care caracterul și evoluția bolii conduc la concluzia că sunt posibilități de recuperare.
 • Face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli special.

Echipa medicala:

Nr. crt. Functie Numele si prenumele Specialitate Sectie
1. Presedinte Dr. Nicolin Mihaela Medic primar  Cardiologie
2. Membru Dr.  Dumencu Monica Mihaela Medic primar Chirurgie Generala
3. Membru Dr. Patrascu Radu Cosmin Medic primar Boli Interne
4. Membru Vaduva Bogdan Medic primar Neurologie
5. Membru Ungurean Calin Ovidiu Medic primar Ortopedie și Traumatologie
7. Membru Gae Claudia Consilier Juridic  
8. Secretar Brailoiu Monica Referent  

 

Acte necesare:

Pacienţii au nevoie de:

 • bilet de trimitere de la medicul de familie;
 • card de sănătate;
 • adeverinţă de asigurat sau cupon pensie;
 • documente medicale adunate în ultimile 12/24 luni;
 • proces verbal (care este valabil până la emiterea unei decizii medicale de către comisiile de expertiză medicale).

Procesul verbal trebuie să cuprindă:

 • datele de identificare ale persoanei expertizate;
 • gradul militar;
 • data:
  • chemării în activitate (anul de studiu pentru elevi şi studenţi);
  • stagiul de cotizare şi vechime în serviciu;
 • date concrete în legătură cu apariţia şi evoluţia îmbolnăvirii;
 • măsurile recuperatorii şi alte date cu caracter medical;
 • date privind situaţia juridică din punctul de vedere al cercetării disciplinare (penale) cu privire la modificările raporturilor de serviciu intervenite pe parcursul întocmirii procesului-verbal.

La procesul verbal se anexează următoarele documente după caz:

 • formularul BP2, în caz de boală contactată în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului militar în sensul Legii nr. 223/2015 cu modificările şi completările ulterioare;
 • FIAM/copia după procesul verbal de cercetare a evenimentului, întocmit de organele abilitate conform legii, în caz de accident de muncă;
 • rezultatul examenului de specialitate corespunzător pentru diagnosticul de TBC/schizofrenie/SIDA;
 • copia după examenul histopatologic în cazul afecţiunilor neoplazice
 • notă de relaţii din partea şefilor ierarhici şi a persoanelor din anturaj,
 • raportul de evaluare psihologică şi/sau raportul de psihodiagnostic şi evaluare clinică pentru afecţiunile psihice ale ____
 • fişa cu zile absente (pe ultimile 12luni).

In slujba sanatatii:

Comisiile de expertiza medico militara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala,ordine publica si siguranta nationala se ocupa cu: evaluarea capacitatii de munca in vederea stabilirii aptitidinii fata de indeplinirea serviciului militar/in politie/in sistemul administratiei penitenciare/pentru urma institutii de invatamant sau dupa caz a gradului de invaliditate; cu prelungirea concediului medical cu pana la 120 zile in continuarea celor 180 zile, cand sunt posibilitati de recuperare.

Expertizeaza inainte de implinirea a 90 zile de incapacitate temporara de munca, cazuri grave sau cu afectiuni psihice care implica risc medical si/sau social pentru propria persoana sau colectivitatile din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si personalul ale carui afectiuni implica schimbarea aptitudinii in conformitate cu criteriile si normele de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca, la solicitarea scrisa a medicilor specialist, a medicilor de medicina muncii sau a medicilor de unitate.

Sunt supuse evaluarii capacitatii de munca, in vederea stabilirii aptitudinii sau, dupa caz, a gradului de invaliditate urmatoarele categorii de persoane: cadre militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare; cadrele militare trecute in rezerva/retragere, politistii si functionarii publici cu statut special; elevii liceelor militare si cei ai scolilor militare/scolilor de agenti de politie sau studentii unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.