Comisie învățământ

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNT MEDICAL ŞI ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE

 

 Colonel  Dr. Nicolin Mihaela  director medical/locţiitor al comandantului  (prin împuternicire) 
 Prof. Univ. Dr. Tatu Fabian şef secţie clinică Ortopedie-Traumatologie profesor universitar UMF Timişoara
 Asist.univ. Dr. Hurmuz Mihai medic primar în sectia clinică-Traumatologie asistent universitar la UMF Timişoara
 Asist.univ. Dr. Miu Cătălin medic primar în sectia clinică-Traumatologie asistent universitar la UMF Timişoara
 Conf. univ. Dr. Lazăr Daniela medic primar în secţia clinică medicină internă conferențiar universitar la UMF Timişoara
 Conf. univ. Dr. Bredicean Cristina medic primar în secţia clinică medicină internă conferențiar universitar la UMF Timişoara
 Şef de lucrări Dr. Jianu Daniela medic primar în secţia clinică medicină internă şef de lucrări la UMF Timişoara
Conf.univ. Dr. Berceanu Delia medic primar în Compartimentul Prevenire şi Control al Infecţiilor Nosocomiale conferențiar universitar  la UMF Timişoara
Şef de lucrări Dr. Rădulescu Matilda medic primar în Compartimentul Prevenire şi Control al Infecţiilor Nosocomiale şef de lucrări  la UMF Timişoara