Infectii asociate asistentei medicale

COMITETUL DE PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE
1.P.c.c. şef de lucrări dr. BERCEANU Delia – medic primar din Compartimentul prevenire si control al infectiilor nosocomiale;
2. Locotenent-colonel (med.) dr. NICOLIN Mihaela – director medical/locţiitor al comandantului (prin împuternicire);
3.Maior (farm.) COMAN Oana – şef secţie farmacie;
4. P.c.c. dr. SAFTA Corina – medic şef laborator clinic de analize medicale
5.P.c.c. dr. PĂTRAŞCU Radu – medic şef secţie clinică medicină internă
6.P.c.c. dr. GHEORGHE Cristian –medic şef secţie chirurgie generală;
7.P.c.c. prof.univ.dr. TATU Fabian – medic şef sectie clinică ortopedie şi traumatologie;
8.P.c.c. Dr. DĂNESCU Mihaela – medic şef secţie anestezie şi terapie intensivă
9. P.c.c. Dr. POPA-MIRCEA Iulia – medic şef compartiment primire-urgenţă.