Acte internare

 • Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist sau scrisoare medicală pentru internare de la medicul specialist din Ambulator;
 • Buletin sau carte de identitate în termen de valabilitate;
 • Cardul de sănătate în termen de valabilitate (nu sunt valabile şi nu se acceptă carduri de sănătate cu nume, prenume şi C.N.P. greşit);
 • Adeverinţă de la Casa de Asigurări de Sănătate pentru pacienţii cărora nu le-a fost emis cardul de sănătate sau l-au refuzat din anumite motive;
 • Documente suplimentare necesar a fi prezentate pentru următoarele categorii:
  • Angajaţi: Adeverinţă tip (în original) de la locul de muncă din care să reiasă calitatea de asigurat şi numărul de zile de concediu medical de care s-a beneficiat în ultimele 12 luni calendaristice;
  • Pensionari: Cuponul de pensie (pe cât posibil din ultima lună anterioară internării) (original sau xerocopie);
  • Coasigurat: Adeverinţă tip (în original) din care reiese calitatea de coasigurat şi că persoana în a cărei întreţinere este coasiguratul, plăteşte contribuţia datorată;
  • Elevi peste 18 ani şi studenţi: Adeverinţă din care reiese calitatea elev/student sau copie a carnetului de elev/student vizat la zi;
  • Pentru bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate: Adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate.