Program aparținători

programul de vizită al bolnavilor 

Conform Ordinului M.S. nr. 3670 din 06 decembrie 2022 privind stabilirea programului de vizite în unitățile sanitare publice:

Accesul vizitatorilor în salon este permis după cum urmează:

  1. 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de cel mult 3 paturi, pacienții putând fi vizitați doar pe rând;
  2. 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de 4-6 paturi, putând fi vizitați maximum 2 pacienți în același timp.

Durata vizitei este limitată la 30 minute, cu excepția secției ATI unde durata vizitei este de maximum 10 minute, cu posibilitatea de prelungire, cu acordul medicului ATI; pe toată durata vizitei, persoana vizitatoare va fi însoțită de personalul secției.

Vizitatorii/aparținătorii ajung în secții sau compartimente având acces prin punctul de control / poarta nr. 1 (PC 1), conform următorului program:

  1.  SECȚIA  ATI: Zilnic 17:00 - 18:00;
  2.  SECȚIILE CHIRURGIE GENERALĂ, ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE, MEDICINĂ INTERNĂ, CARDIOLOGIE: Zilnic: 16:00 - 17:00;

De la poarta nr. 1, vizitatorii urcă pe scările de la prima boltă pe stânga către secțiile Medicină internă, Chirurgie, Ortopedie-traumatologie, pe un circuit asemănător cu cel al pacienților. Pentru secția Cardiologie vizitatorii intră prin curtea spitalului, pe lângă CPU.

Vizitatorii/aparținătorii vor purta obligatoriu echipamentul de protecție de unică folosință - halat, aflat la intrarea în secție (botoșei, mască, capelină – în funcție de riscul infecțios) și vor proceda la dezinfecția mâinilor la venire și plecare. Vizitatorii/aparținătorii vor respecta instrucțiunile personalului medical privind măsurile interne de prevenire a transmiterii infecțiilor.

În cazul pacienților internați care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate pe oricare dintre secțiile/compartimentele din spital, cu excepția secției ATI, accesul unui însoțitor poate fi permanent, cu respectarea măsurilor interne de prevenire a transmiterii infecțiilor și cu acordul șefului de secție/coordonator de compartiment.

În cazul pacienților în stare terminală cu excepția secției ATI, aparținătorii au dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră. În măsura în care condițiile din secție/compartiment permit acest lucru se poate asigura prezența permanentă lângă pacient a unui aparținător, cu acordul medicului curant. În măsura în care condițiile din secție/compartiment nu permit accesul permanent, se va asigura accesul într-un spațiu de așteptare în apropierea secției/compartimentului.

La internare fiecărui pacient i se alocă un cod unic (nr. FOCG) care va fi comunicat aparținătorilor. Furnizarea telefonică a informațiilor despre starea de sănătate a pacientului, către aparținători, se face doar după confirmarea codului unic, la cel mult 2 ore de la internare. Aparținătorilor li se vor comunica telefonic sau prin SMS, la cerere, următoarele informații: secția/compartimentul unde este internat, numărul salonului, etajul, numele medicului curant și numărul de telefon apelabil pentru informații despre starea de sănătate a pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului.

Vizitele în secția de terapie intensivă (ATI) se efectuează doar cu acordul medicului curant sau a medicului de gardă, cu consemnarea triajului epidemiologic în registrul În saloanele cu cel mult 4 paturi este permis accesul unui vizitator /pacient, pacienții putând fi vizitați doar pe rând. La saloanele cu peste 4 paturi este permis accesul pentru 1 vizitator/pacient putând fi vizitați maximum 2 pacienți în același timp. Contactul fizic cu pacientul este permis numai cu acordul și sub supravegherea asistentei medicale sau a medicului ATI și trebuie să fie scurt și după o prealabilă dezinfecție suplimentară a mâinilor vizitatorului.

Accesul vizitatorilor într-un salon poate fi suspendat pe durata efectuării oricăror manevre, tehnici sau tratamente, în aceste cazuri intervalele orare zilnice de vizită vor fi prelungite astfel încât să se asigure accesul tuturor vizitatorilor.