Misiune

Misiunea de bază a instituției o constituie asigurarea asistenţei medicale de specialitate pentru personalul militar, civil şi membrii familiilor acestora, din unităţile şi formaţiunile militare arondate, precum şi pentru pensionarii militari şi veteranii de război, pe timp de pace şi război din judeţele Timiş, Arad, Bihor şi Caraș-Severin și alt personal din afara sistemului național de apărare, ordine publică și siguranța natională.

Spitalul are în dotare 160 paturi destinate spitalizării continue, 15 paturi pentru spitalizare de zi şi 2 paturi pentru Compartimentul primire urgenţe.

Pe lângă linia de gardă a Compartimentului de primire urgenţă, sunt aprobate următoarele linii de gardă continue pe specialităţi clinice si paraclinice:

  1. Secţia clinică medicină internă;
  2. Secţia anestezie şi terapie intensivă;
  3. Laboratorul de analize medicale;
  4. Laboratorul de radiologie şi imagistica medicala.

Sunt aprobate următoarele linii de gardă la domiciliu:

  • Secţia chirurgie generală;
  • Secţia ortopedie şi traumatologie.