DATE EXTERNARE

Externarea unui bolnav internat in Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Victor Popescu" Timisoara, este responsabilitatea medicului curant, care va decide data externarii. Externarea se mai poate face la cererea pacientului sau a apartinatorilor legali. Documente medicale primite de pacient la externare: (1) La externarea din spital pacientul va primi urmatoarele documente medicale: Biletul de externare, completat, semnat si parafat de medicul curant si de medicul sef de sectie, avand aplicata stampila spitalului. Scrisoarea medicala catre medicul de familie, semnata si parafata de medicul curant, avand aplicata stampila spitalului. Reteta/retetele medicale (daca este nevoie). Certificatul de concediu medical (daca este nevoie). Alte materiale educative (ex fisa dietetica sau de conduita) (daca este nevoie). Trimiteri catre alte specialitati (daca este nevoie). Alte materiale (referate, decont, fisa de expunere la radiatii etc). (2) Documentele de externare vor fi inmanate pacientului in ziua externarii, dupa semnarea, parafarea si stampilarea acestora. (3) Pacientul poate parasi spitalul dupa ora 09.00 in cazul externarii planificate cu 1 zi inainte, sau dupa ora 14.00 in cazul externarii neprogramate. Daca bolnavul solicita externarea de urgenta, fara a se putea indeplini procedura completa de incheiere a documentelor, va semna in F.O.C.G./F.S.Z. (refuzul de a semna va fi mentionat) si va primi documentele medicale in stadiul la care se afla la momentul respectiv. Hainele bolnavului se elibereaza din magazia spitalului pe baza biletului de externare si a bonului de haine.

Informatii internare

CONDIȚII DE INTERNARE

În cadul Spitalului Clinic Militar de Urgență ”Dr. Victor Popescu” Timișoara se pot interna următoarele categorii de persoane:

 • Cadrele militare în activitate aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Pază şi Protecţie, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
 • Soldaţii şi gradaţii voluntari aparţinând ministerelor sau structurilor enunţate, inclusiv în perioada de formare;
 • Elevii şi studenţii instituţiilor militare de învăţământ;
 • Persoanele care urmează a fi expertizate din punct de vedere medico-militar;
 • Cadrele militare în rezervă sau în retragere, pensionari militari;
 • Veteranii, văduvele, invalizii de război şi categoriile de persoane prevăzute în legile speciale;
 • Personalul civil contractual din ministerele şi structurile enunţate;
 • Membrii de familie ai cadrelor militare în activitate, în rezervă şi în retragere (soţul / soţia, copiii şi părinţii aflaţi în întreţinerea legală a acestora);
 • Alte categorii de persoane cu cetăţenie română (civili, asiguraţi ai CASAOPSNAJ sau ai altor case de asigurări de sănătate);
 • Cetăţeni aparţinând altor ţări componente ale Uniunii Europene sau cu care România are semnate tratate de reciprocitate în privinţa serviciilor medicale;

NOTĂ: Ordinea enumerării de mai sus constituie criteriu de prioritate

TIPURI DE INTERNARE:
 • Internare pentru spitalizare continuă
 • Internare pentru spitalizare de zi
 • Internare programată
 • Internare prin serviciul de urgență (prin Compartimentul primiri urgențe - CPU).
DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTERNARE:
 1. Bilet de internare de la medicul de familie sau de la medicul specialist
 2. Dovada calității de de asigurat:
  • Adeverință de la locul de muncă din care să reiasă că unitatea angajatoare are achitată la zi asigurările sociale de sănătate (pentru angajați)
  • Cupon de pensie din ultima lună, în original sau copie (pentru pensionari)
  • Adeverință de șomaj sau copie după carnetul de șomaj (pentru șomeri)
  • Adeverință eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate privind plata asigurării medicale sau dovada de coasigurat (pentru persoane fără venit)
  • Copie după certificatul de naștere (pentru copii sub 14 ani) sau copie după actul de identitate (copii peste 14 ani) și dovada de coasigurat
  • Actul de identitate
  • Cardul de asigurat sau adeverință de înlocuire a cardului
 3. Alte documente, după caz.

Juridic

Pagina in lucru