Licitatie publica chiosc

Licitatie publică - finalizată


Ministerul Apărării Naţionale, prin U.M. 02558 Timişoara, organizează licitaţie publică cu strigare în vederea închirierii spaţiului în suprafaţă de 16,17m², situat în pavilionul A (încăperea 75), cazarma 706 Timişoara/Spitalul Clinic Militar de Urgenţă ,,Dr. Victor Popescu”, str. Gheorghe Lazăr, nr. 7, pentru desfăşurarea de activităţi specifice unui chioșc pentru distribuirea produselor cum ar fi cafea, ceai, băuturi răcoritoare, dulciuri, produse de patiserie, etc.

Licitaţia are loc în ziua de 11.10.2019 ora 12.00 la sediul U.M. 02558 Timişoara, din str. Gheorghe Lazăr, nr. 7, localitatea Timişoara, judeţul Timiş.

În caz de neadjudecare, licitaţia se repetă în ziua de 18.10.2019 ora 12.00.

Condiţiile privind participarea şi adjudecarea sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se achiziţionează de la sediul U.M. 02558 Timişoara, începând cu ziua de 30.09.2019 contra sumei de 10 lei, care se depune la casieria unităţii militare.

Ofertele împreună cu celelalte documente se depun la registratura unităţii militare, până la data de 10.10.2019 ora 14.00, indicate în anunţul publicitar.

Garanţia de participare se exprimă în lei şi se constituie prin scrisoare de garanţie bancară, care se prezintă în original, sau prin depunere în numerar la casieria unităţii militare până la data şi ora depunerii ofertei.

Informaţii suplimentare se obţin la sediul unităţii militare sau la telefonul 0740-226.881 - Cpt. Tuţă Eugen, 0722-438.452 - Cpt. Neagu Adriana, 0748-129.149 - Lt. Podgoreanu Andra.